Menu
Home » Over de gedragscode » Bewaking en werking

Bewaking van de gedragscode en haar werking

In de code is voorzien dat het ‘Governance Comité’ de procedures bewaakt

Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die de Gedragscode hebben ondertekend.

ABS Guy Depraetere
BABM Katrijn Roeland
Boerenbond Pieter Verhelst
BEMEFA Yvan Dejaegher
COMEOS Nathalie De Greve
FEVIA Chris Moris (Secretaris)
FWA Alain Masure
Unizo Romain Cools

De bevoegdheden van het ‘Governance Comité’

  • Het Comité bezorgt een jaarlijks overzicht aan de toegetreden bedrijven over training, rapportering over de opties voor geschillenbeslechting en communicatie.
  • Het Comité brengt, op basis van de resultaten van dit overzicht en de input van de betrokken sectororganisaties, jaarlijks verslag uit op generieke wijze zonder vermelding van individuele namen.
  • Het Comité beslist over eventuele bijsturing van de Gedragscode.
  • Het Comité behandelt geaggregeerde klachten.