Menu
Home » Toeslag ketenakkoord varkens

Toeslag ketenakkoord varkens

Eind augustus vorig jaar bereikte het Belgisch ketenoverleg agrovoeding een principeakkoord over een toeslag op vers varkensvlees ter ondersteuning van de Belgische zeugenhouders. Pas eind vorig jaar werd een akkoord bereikt over de concrete uitwerking hiervan. Vanaf 23 mei 2016 is met de uitvoering van het akkoord gestart.

Vanaf 23 mei 2016 wordt over een periode van maximaal een jaar een fonds gevormd van maximaal 15 miljoen euro ter ondersteuning van de Belgische zeugenhouders. Dit bedrag wordt ingezameld door deelnemende Belgische slachthuizen, uitsnijderijen of groothandelaars die via deelnemende Belgische retailers, slagers of horecazaken een vrijwillige, tijdelijke en éénmalige solidariteitstoeslag innen variërend in functie van de verwerkingsgraad van 10 tot 15 cent per kilogram vers verkocht varkensvlees. De deelnemende Belgische slachthuizen, uitsnijderijen en groothandelaars zullen alle gefactureerde en geïnde toeslagen storten aan Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) die optreedt als tussenpartij. DGZ beheert het fonds en keert een toeslag per zeug uit aan de varkenshouders. Zo komt elke geïnde euro ten volle bij de Belgische zeugenhouders terecht.

Controleren of uw leverancier deelneemt

Hieronder kan u aan de hand van het BTW-nummer controleren of uw leverancier deelneemt aan het inningsmechanisme. Zo bent u zeker dat als u er voor kiest de toeslag te betalen die ook echt ten goede komt aan de Belgische varkenshouders. Ook de FOD Economie houdt hier een oog op. Elke deelnemer bepaalt verder zelf of en hoe hij de toeslag verrekent aan de consument.

Uw gegevens
Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)

BTW-nummer van uw leverancier
BTW-nummer: "BE 0123.456.789" (*) Controlevraag: 36 + 2 = ? (*) Deze eenvoudige wiskundige vraag controleert of je geen SPAM-robot bent.
Vul gewoonweg het resultaat van de optelling in. Voorbeeld: 1 + 3 = 4

Deelname aan het initiatief kenbaar maken

Warenhuizen, slagers en horecazaken kunnen hun deelname aan het initiatief kenbaar maken door het logo met slogan “Varkensvlees van onze boeren. Da's goed eten!”. Zo kan je zelf actief communiceren dat je bijdraagt tot een duurzame toekomst voor de Belgische varkenshouderij. Het logo laat de consument toe bewust te kiezen voor een verkooppunt dat deelneemt aan het initiatief. De VLAM-campagnes ter promotie van varkensvlees worden de komende maanden aangevuld met dit extra campagnebeeld.

Hier vindt u de nodige bestanden om zelf met het logo aan de slag te gaan. Een affiche kan je aanvragen bij de VLAM (info@vlees.be). Het gebruik van het aanvullend campagnebeeld en slogan zijn exclusief voorbehouden aan de deelnemende bedrijven aan de ketentoeslag varkensvlees. De partners van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding waken over oneigenlijk gebruik van deze claim, samen met de FOD Economie, en ondersteunen de actie in hun communicatie en die van hun leden.