Menu
Home » Geschillen » Geschillen in de praktijk

Klachten/geschillen in België

U heeft een klacht ten opzichte van een van uw handelspartners (leverancier of afnemer).
Wat moet u doen?
  1. Wij raden aan om deze klacht steeds te melden aan de verantwoordelijke van uw beroepsorganisatie die de klacht zal onderzoeken en zal nazien of dit een individueel geval is of niet. klik hier voor de namen van de Verantwoordelijken.
  2. Indien niet zal de verantwoordelijke de klacht kenbaar maken aan het Comité dat deze zal behandelen.
  3. en/of u volgt de regels voor de individuele geschillen zoals opgenomen in de Gedragscode (klik hier voor de geschillenprocedure voor individuele klachten/geschillen).

Grensoverschrijdende geschillen

U heeft een klacht inzake de principes voor faire handelsrelaties ten opzichte van een van uw handelspartners (leverancier of afnemer) in het buitenland. 
Wat moet u doen?
  1. Wij raden aan om deze klacht steeds melden aan de verantwoordelijke van uw beroepsorganisatie.
  2. De verantwoordelijke van uw organisatie (klik hier voor de namen van de verantwoordelijken) zal de klacht onderzoeken en nazien of dit een individueel geval is of niet.
  3. Indien niet zal de verantwoordelijke van uw Beroepsorganisatie deze naar het (Belgisch) Comité brengen voor onderzoek. Dit zal het dossier doorgeven aan de Europese Governance Group. Deze zal de klacht onderzoeken en leidraden en interpretatie verstrekken.
  4. en/of U kan beroep doen op de regels voor de individuele geschillen zoals opgenomen in de Gedragscode (klik hier voor de geschillenprocedure voor individuele klachten/geschillen)