Menu
Home » Definitie KMO

Definitie KMO - Kleine en Middelgrote Ondernemingen

De grootte van een onderneming wordt bepaald aan de hand van de tewerkstelling, omzet, balanstotaal en zelfstandigheid en afgetoetst aan de Europese kmo-definitie.

Kleine ondernemingen

  • minder dan 50 werknemers tewerkstellen;
  • een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro;
  • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium.

Middelgrote ondernemingen

  • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
  • een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro;
  • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium
  • en geen kleine onderneming zijn.

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen.

Grote ondernemingen

Grote ondernemingen zijn ondernemingen die in toepassing van de Europese kmo-definitie noch klein, noch middelgroot zijn.