Menu

Wie zit er achter dit initiatief?

BEMEFA, AGROFRONT (BOERENBOND, ABS en FWA), FEVIA,  UNIZO, UCM en COMEOS hebben samen als Belgische ketenoverleg van de agro-voedingsketen het initiatief genomen om een gedragscode op te stellen en te onderschrijven ter ondersteuning van faire relaties tussen aanbieders en kopers. Ook de BABM, de Belgo-Luxemburgse Vereniging van Merkartikelfabrikanten, heeft de code mee onderschreven en neemt deel aan de betrokken werkgroep van het ketenoverleg. Lees hier meer over het Ketenoverleg. 

Waarom deze gedragscode?

Binnen de agro-voedingsketen bestaat er een spanningsveld als gevolg van de uiteenlopende economische belangen van de consument en van de operatoren. Om dat spanningsveld in de toekomst beter te beheersen, wensen de organisaties van het Belgisch ketenoverleg de onderlinge samenwerking te verbeteren en goede partnerschap relaties te stimuleren. Deze gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers is een concreet antwoord op die uitdagingen. Lees hier meer over het waarom van deze gedragscode. 

Hoe en waarom toetreden?

De Gedragscode is een doeltreffende, kost-efficiënte en transparante oplossing voor vermoedelijk unfaire handelspraktijken. Het is een vrijwillig systeem dat werd opgezet om de ondernemingen van de voedselketen te ondersteunen.

Ontdek hier de zeven goede redenen om als onderneming binnen de voedselketen toe treden tot de Gedragscode en hier hoe je kunt toetreden.