Menu
Home » Geschillen » Individuele geschillen

Aanklagers zijn verondersteld om redelijkerwijs al het nodige te doen om eerst toevlucht te nemen tot de gemakkelijkste, snelste en goedkoopste procedures om hun geschillen op te lossen. De aanklager mag de methode kiezen voor de geschillenbeslechting. De volgende methodes, in opgaande volgorde van complexiteit, traagheid en kost, kunnen overwogen worden:

  • Commerciële onderhandeling
  • Contractuele opties
  • Interne geschillenbeslechting
  • Bemiddeling/arbitrage die de toestemming van beide partijen vereisen
  • "Juridictionele" methodes

Aanbieders en kopers kiezen resoluut voor het overlegmodel als strategie om onenigheden weg te werken in hun onderlinge relatie.