Menu
Home » Over de gedragscode » Ketenoverleg

Het ketenoverleg

Sinds 2009 bestaat er structureel overleg tussen de schakels van de Belgische agrovoedingsketen, het zogenaamde ketenoverleg. Dit overleg kwam er op vrijwillig initiatief van alle schakels uit de keten die de noodzaak onderkenden om problemen onderling, op interprofessioneel niveau, uit te klaren.

Het ketenoverleg bestaat uit voorzitters/ondernemers van:

  • BEMEFA, voor de producenten van de dierenvoeders
  • het AGROFRONT (Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de l’Agriculture), voor de landbouwers
  • FEVIA, voor de producenten van levensmiddelen
  • COMEOS, voor de handel
  • UNIZO, voor de handel
  • UCM, voor de handel

Om de hoger geschetste problemen in de toekomst beter te beheersen, wensen de organisaties de samenwerking in de keten te verbeteren en goede commerciële relaties te stimuleren tussen alle operatoren met vrijwaring van de contractuele vrijheid.

BEMEFA, AGROFRONT (BOERENBOND, ABS en FWA), FEVIA,  UNIZO, UCM en COMEOS hebben samen als Belgische ketenoverleg van de agro-voedingsketen het initiatief genomen om een gedragscode op te stellen en te onderschrijven ter ondersteuning van faire relaties tussen aanbieders en kopers. Ook de BABM, de Belgo-Luxemburgse Vereniging van Merkartikelfabrikanten, heeft de code mee onderschreven en neemt deel aan de betrokken werkgroep van het ketenoverleg.