Menu
Home » Over de gedragscode » Gevolgen

Gevolgen van de gedragscode

Gevolgen voor KMO’s

Dankzij deze equivalentieverklaring volstaat voor KMO’s een toetreding tot de Belgische Gedragscode om eveneens toe te treden tot het Europese “Supply Chain Initiative”. De Beroepsorganisaties FEVIA, COMEOS, BEMEFA zullen voor hun KMO leden die tot de Belgische Gedragscode toetreden (of reeds eerder zijn toegetreden) de nodige stappen ondernemen om hen te laten opnemen in de lijst van de toegetreden ondernemingen bij het Europese “Supply Chain Initiative”.

KMO’s zullen dus automatisch kunnen genieten van de mogelijkheden voor de behandeling van de klachten zowel voor de nationale als de internationale handelsrelaties.

Gevolgen voor Grote Ondernemingen (GO's)

Grote Ondernemingen die reeds zijn toegetreden tot de Belgische Gedragscode vragen wij om zich in te schrijven in het ”Europese Supply Chain Initiative”.

Grote ondernemingen die toetreden tot het ”Europese Supply Chain Initiative” zullen automatisch in de Belgische gedragscode worden opgenomen. Er zal namelijk een elektronische link worden gemaakt tussen de website van het ”Europese Supply Chain Initiative” en de Belgische gedragscode.

Zie verder voor de toetredingsregels.

Zie verder voor de geschillenregeling: zowel individuele klachten als geaggregeerde klachten kunnen worden behandeld, zowel Belgische als grensoverschrijdende geschillen komen aan bod.

Wie kan genieten van het systeem?

  • KMO’s en GO’s - Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Grote Ondernemingen.
  • Alle ondernemingen die zijn toegetreden, t.t.z. GO’s en KMO’s. Dit kan door individuele toetreding (dit geldt voor leden van Bemefa, Fevia en Comeos) of collectieve toetreding via de beroepsorganisatie waarvan de onderneming lid is (dit geldt voor leden van Boerenbond, ABS, FWA, UNIZO en UCM)