Menu
Home » Over de gedragscode » Bewaking en werking

Bewaking van de gedragscode en haar werking

In de code is voorzien dat het ‘Governance Comité’ de procedures bewaakt

Het Comité wordt voorgezeten door Georges Hanot als externe onafhankelijke voorzitter en bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die de Gedragscode hebben ondertekend.

ABS Hendrik Vandamme
BABM Walter Gelens
Boerenbond Pieter Verhelst
BEMEFA Yvan Dejaegher
COMEOS Nathalie De Greve
FEVIA Chris Moris
FWA Alain Masure
Unizo Geert Schoofs

De bevoegdheden van het ‘Governance Comité’

  • Behandelt geschillen over vermeende inbreuken op de principes van de gedragscode

  • Werkt procedures uit voor de aanzegging van acties en voor de voorlegging en regeling van geschillen

  • Beoordeelt de ontvankelijkheid van de ingediende klachten

  • Maakt een jaarlijks overzicht op van aangesloten ondernemingen

  • Stelt een jaarverslag op over de voorgelegde geschillen. Dit gebeurt op een generieke manier, zonder vermelding van individuele namen

  • Stelt eventuele aanpassingen van de Gedragscode voor.